ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Θ.

Τ.Θ.: 542, Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ.  «Κ.Καραθεοδωρή»,

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.:          2310 995531              (Διεύθυνση)

                   2310 995039, 995130   (Γραμματεία)

Fax:           2310 995039

E-mail:     pedkentro@ad.auth.gr    

Επικοινωνία