Με μια ματιά

 

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Παιδικό Κέντρο ΕΑΔΠ ΑΠΘ ως αυτοτελής παιδαγωγική μονάδα, η οποία  περιλαμβάνει  Παιδικό Σταθμό (για παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως  5 ετών) και  Νηπιαγωγείο.

Στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου, με επίκεντρό μας το παιδί και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό συναισθηματικά περιβάλλον, όπου το κάθε παιδί θα αγαπήσει και θα συμμετέχει στη μάθηση, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και θα αναπτυχθεί ολόπλευρα και δημιουργικά.

Το Παιδικό Κέντρο:

  • Παρέχει υψηλού επιπέδου παιδαγωγικές υπηρεσίες που απευθύνονται όχι μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και στο σύνολο των παιδιών της πόλης μας. Για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και για τους λοιπούς εργαζόμενους του ΑΠΘ) προβλέπονται ειδικές τιμές.

  • Διοικείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), που επικουρείται στο έργο του από πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης, μέλη του οποίου είναι καθηγητές του ΑΠΘ.

  • Εποπτεύεται, ως προς το παιδαγωγικό του έργο, από επταμελή Επιστημονική Επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές/τριες της Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφικής και της Ιατρικής Σχολής. Το προσωπικό του αποτελείται από έμπειρους νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους υψηλών προσόντων, σε αναλογία δύο παιδαγωγοί ανά τάξη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία με παιδίατρο και ψυχολόγο.

  • Διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις, κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες και εξωτερικούς χώρους σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος για τα δεδομένα του κέντρου της πόλης.

  • Λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες (ενδεικτικό ωράριο 7:30 πμ. -16:30μμ.). Την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα λειτουργεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης το οποίο παρέχεται δωρεάν. Τον Ιούλιο, εφ` όσον ζητηθεί από τους γονείς, λειτουργεί θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

  • Παρέχει πρωινό σε όλα τα παιδιά και επιπλέον, απογευματινό σε όσα παραμένουν μέχρι αργά. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για παροχή μεσημεριανού, μέσω της ΠΦΛ, χωρίς καμία επιβάρυνση του γονέα.