ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

 

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Κέντρου βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο το οποίο προσαρμόζεται στην ηλικία, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των  παιδιών κάθε τάξης. Εξασφαλίζεται, κατ` αυτόν τον τρόπο, η συνέχεια της μαθησιακής εμπειρίας των παιδιών μεταξύ του παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου.

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται παραδείγματα από θεματικές που έχουν δουλευτεί σε διάφορα τμήματα, στις οποίες διακρίνονται οι στόχοι που τίθενται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο τρόπος που προσεγγίζονται τα επιμέρους θέματα.

Επιπλέον μπορείτε να αποκτήσετε μία εικόνα για τις παράλληλες δράσεις/προγράμματα που υλοποιούνται στο Παιδικό Κέντρο, εξερευνώντας το πρόγραμμα "Παίζουμε στη φύση δημιουργώντας" που υλοποιήσαμε κατά την περσινή σχολική χρονιά.