Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων-Εκπαιδευτικών

26/09/2017 to 04/10/2017

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις γονέων με τις παιδαγωγούς κάθε τμήματος, με σκοπό την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τη χρονιά 2017-2018 και την ενίσχυση της μεταξύ μας συνεργασίας. Αναλυτικός πίνακας με τις ακριβείς ημερομηνίες ανά τμήμα επισυνάπτεται.  Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα κάθε τμήματος.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του παιδιού σας από τις παιδαγωγούς, είτε στο πλαίσιο των καθορισμένων ατομικών συναντήσεων συνεργασίας γονέων εκπαιδευτικών (κάθε τρίμηνο), είτε στο πλαίσιο έκτακτων συναντήσεων κατά τις ώρες συνεργασίας των εκπαιδευτικών, σε περίπτωση που θέλετε να συζητήσετε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Σας επισυνάπτουμε τον ετήσιο προγραμματισμό για τις ατομικές συναντήσεις τριμήνου, καθώς και πίνακα με τις ώρες συνεργασίας των παιδαγωγών ανά τμήμα.
Το εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (η θεματική με την οποία θα ασχολούνται τα παιδιά και οι σχετικές δραστηριότητες) θα αναρτάται έξω από την τάξη και θα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εβδομάδας. 

Τόσο το προσωπικό, όσο και η Διεύθυνση του Παιδικού Κέντρου είμαστε διαρκώς στη διάθεση σας για να σας ενημερώσουμε για την πορεία του παιδιού σας, να συζητήσουμε κάθε ανησυχία σας και να συνεργαστούμε προκειμένου  να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

Με εκτίμηση,

Η Διεύθυνση του Παιδικού Κέντρου Α.Π.Θ.