Φιλοσοφία

 

Το Παιδικό Κέντρο Α.Π.Θ., που είναι κατ` εξοχήν χώρος αγωγής, εκπαίδευσης και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σκοπό του έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών που φιλοξενεί, σεβόμενο την προσωπικότητα, τα συναισθήματα, τις ανάγκες, το ρυθμό και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.

Ειδικότερα:

 • Ενδυναμώνει τα παιδιά να νιώσουν περήφανα για το πολιτισμικό και γλωσσικό τους περιβάλλον και την ταυτότητά τους.
 • Ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών με στόχο τη γνωστική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.
 • Αξιοποιεί την περιέργεια και τον ενθουσιασμό τους για τον κόσμο γύρω τους και τα ενθαρρύνει να διατυπώσουν ερωτήσεις και υποθέσεις, να εξερευνήσουν, να συνδέσουν πληροφορίες και να επιλύσουν προβλήματα.
 • Τοποθετεί το παιχνίδι και τις τέχνες στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και ενδυναμώνει με ποικίλες δράσεις τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών.
 • Υιοθετεί ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα  μαθαίνουν με διάφορους τρόπους.
 • Συνδέει τη μάθηση των παιδιών μέσα στην τάξη με δράσεις της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας.
 • Αξιοποιεί τη συστηματική παρατήρηση για την καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων και της μαθησιακής πορείας των παιδιών.

 

 Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων το Παιδικό Κέντρο:

 • συνεργάζεται με τις οικογένειες για να εξασφαλίσει τη συνέχεια της μάθησης από το σπίτι στο σχολείο,
 • στηρίζει τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτό, παρέχοντας ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και συνεργασία με ειδικούς,
 • συνεργάζεται με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων,
 • συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. για την αξιοποίηση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής.