Β΄ Ατομικές Ενημερωτικές Συναντήσεων Γονέων-Εκπαιδευτικών

26/02/2018 to 06/03/2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διάστημα 26/02-06/03/2018 θα πραγματοποιηθούν οι Β' Ατομικές Συναντήσεις ενημέρωσης γονέων από τις/τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συναντήσεων ανά τμήμα από τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Σας παρακαλούμε, επίσης, όπως δηλώσετε την ακριβή ημέρα & ώρα συνάντησης που επιθυμείτε (σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας στο αντίστοιχο πεδίο) στο σχετικό πίνακα που έχει αναρτηθεί έξω από κάθε τάξη.

Σημείωση: Εάν υπάρχει κάποιος πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο οι ημερομηνίες και ώρες δεν σας εξυπηρετούν, παρακαλούμε ενημερώστε τις εκπαιδευτικούς της τάξης για να βρεθεί από κοινού μια νέα ώρα και ημέρα.