Έκθεση παιδικών έργων στο διεθνές συνέδριο προσχολικής ηλικίας στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Οι τάξεις "διαστημόπλοια", "παραμύθια", "ταξη του νερού" και "ουράνιο τόξο" εκθέτουν τα έργα των παιδιών που αφορούν   θεματικές ενότητες φυσικών επιστημών ,με τις οποίες ασχολήθηκαν την σχολική χρονιά 2018-19 ,στο διεθνές συνέδριο προσχολικής ηλικίας που πραγματοποιείται στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. στις 20-23 Αυγούστου 2019. Συγκεκριμένα η τάξη διαστημόπλοια παρουσιάζει το εκπαιδευτικό της έργο από την θεματική ενότητα "μαγνήτες", η τάξη "παραμύθια" από την θεματική ενότητα "ισορροπία" και οι τάξεις "ουράνιο τόξο" και "τάξη του νερού" από την θεματική ενότητα "γραμμές και χάρακες".