"Βιβλία που ταξιδεύουν"

Στα πλαίσια της διεύρυνσης της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στις τάξεις του  σχολείου μας με τίτλο "Βιβλία που ταξιδεύουν". Τα παιδιά μαζί με τους γονείς και τις εκπαίδευτικούς τους συγκεντρώθηκαν στις τάξεις του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ, προκειμένου να κατασκευάσουν αυτοσχέδια παραμύθια,στηριζόμενα σε λέξεις  που διάλεγαν τα παιδιά. Τα βιβλία των παιδιών συγκεντρώθηκαν σε ένα κουτί , το οποίο θα ταξιδεύει ανα χρονικά διαστήματα στα τμήματα του σχολείου , προκειμένου οι μαθητές να τα διαβάζουν, επεξεργάζονται, δανείζονται.