Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Βοηθητικού προσωπικού(τραπεζοκόμοι)

Το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμος). Η πρόσκληση ενδιαφέροντος βοηθητικού προσωπικού θα έχει χρονική διάρκεια από 27 Ιανουαρίου 2020 εώς και 7 Φεβρουαρίου 2020.

http://www.paidiko.auth.gr/node/322