Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Βοηθητικού προσωπικού(τραπεζοκόμοι)

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, για τη θέση  τραπεζοκόμου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας) στη διεύθυνση: http://www.paidiko.auth.gr/node/322  από τις 27 Ιανουαρίου 2020 εώς τις 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 24:00. 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών.