Αποτελέσματα για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βοηθητικού προσωπικού

 Ανακοινώνονται  τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση βοηθητικού προσωπικού-τραπεζοκόμου  για το Παιδικό Κέντρο  ΑΠΘ της  ΕΑΔΠ ΑΠΘ με αριθμό 83/2020.