Επίσκεψη τoυ τμήματος προνηπίων "Κροκόδειλοι" στον Πύργο της Παιδαγωγικής!

Τον Ιανουάριο του 2020 , το τμήμα των προνηπίων "Κροκόδειλοι" επισκέφθηκαν τον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής ΤΕΠΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος, κυρία Φωτεινή και κυρία Κέλυ ,ξενάγησαν τα παιδιά στο περίεργο αυτό κτίριο προκειμένου να μελετήσουν   το περίεργο σχήμα του και την  και αρχιτεκτονική του!