Επίσκεψη τμήματος "Μαγικοί Μονόκεροι" στο Λαογραφικό Μουσείο ΑΠΘ

Τον Ιανουάριο του 2020, το τμήμα των προνηπίων "Μαγικοί Μονόκεροι" επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο του ΑΠΘ. Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος, κυρία Λίτσα και κυρία Νάνσυ, ξενάγησαν τα παιδιά στον χώρο του Μουσείου προκειμένου να παρατηρήσουν τον χώρο του ενός μουσείου  και τα εκθέματά του.