Επίσκεψη τμήματος προνηπίων "Μαγικοί Μονόκεροι" στο Μουσείο Εκμαγείων του ΑΠΘ

Τον Φεβρουάριο του 2020, το τμήμα προνηπίων του Παιδικού Κέντρου, "Μαγικοί Μονόκεροι", με αφορμή την ενασχόλησή τους με την θεματική ενότητα "τα αγάλματα' επισκέφθηκαν τον χώρο του μουσείου εκμαγείων του ΑΠΘ. Τα παιδιά του τμήματος ξεναγήθηκαν στον χώρο του μουσείου και παρατήρησαν τα εκθέματά του.