Έναρξη Αιτήσεων Νέων Εγγραφών Για Το Σχολικό Έτος 2020-2021

 

15/05/2020 έως  29/05/2020

(* Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά στις επανεγγραφές παιδιών που φιλοξενούνται ήδη στο Παιδικό Κέντρο)
 

Οι αιτήσεις νέας εγγραφής για παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ θα υποβάλλονται

από την Παρασκευή 15 Μαίου εώς την Παρασκευή  29 Μαίου 2020

 (για παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Παιδικό Κέντρο)

 

Για την υποβολή αίτησης νέας εγγραφής απαιτείται να καταθέσετε στη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου (ώρες 8:00 -14:00), τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση που συμπληρώνεται από το γονέα ή κηδεμόνα.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (πρόσφατο τελευταίου τριμήνου) για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
  4. Φωτοτυπία των σελίδων των εμβολιασμών από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
  5. Μόνο για τους γονείς που είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ ή άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή εργαζόμενοι/ειδικευόμενοι στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ: α) Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες: Βεβαίωση φοίτησης από τη γραμματεία του Τμήματος, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της φοίτησης και, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, ο τρόπος εισαγωγής στο τμήμα (εισιτήριες ή κατατακτήριες εξετάσεις). β) Εργαζόμενοι: Βεβαίωση εργασίας ή αντίγραφο μισθοδοσίας για τους μόνιμους υπαλλήλους.
  6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού έτους 2019 (μόνο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες).

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτούνται

(Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά):

 7. Καταβολή προκαταβολής (δίδακτρα του μήνα Σεπτεμβρίου), η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ματαίωσης της φοίτησης του παιδιού από τον γονέα.

 8. Ατομικό Δελτίο Υγείας (συμπληρωμένο από τον παιδίατρο του παιδιού)

 9. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τρίτους

10. Ενημέρωση για τη χρήση φωτογραφιών

11. Δήλωση για επείγοντα περιστατικά

12. Δήλωση για τη σίτιση του παιδιού (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου)

Η αίτηση και τα έγγραφα 1, 8,9, 10 και 11 είναι αναρτημένες ως πρότυπα στην ιστοσελίδα του Παιδικού Κέντρου:

(www.paidiko.auth.gr  Χρήσιμες πληροφορίες → Φόρμες προς συμπλήρωση)

Ακόμη, φέτος δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εγγραφής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα καταθέσετε δια ζώσης, μπορείτε κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα του σχολείου.