ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Το Παιδικό Κέντρο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Δ.Π.- Α.Π.Θ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από το Συμβούλιο Διοίκησης και την Επιστημονική Επιτροπή.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Παιδικού Κέντρου είναι πενταμελές και αποτελείται από καθηγητή/καθηγήτρια της Νομικής Σχολής, καθηγητή/καθηγήτρια του Οικονομικού Τμήματος και καθηγητή/καθηγήτρια με ειδίκευση στις Νέες Τεχνολογίες. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας εκπρόσωπος της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται από τον Πρύτανη με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ένα από τα  παραπάνω μέλη ορίζεται από τον Πρύτανη ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης.

Συμβούλιο Διοίκησης Παιδικού Κέντρου ( ακαδημαϊκό έτος 2020-σήμερα)

Πρόεδρος:

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Μέλη:

 

Κακανά Δόμνα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τζίβα Ευμορφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής ΑΠΘ

Συμβούλιο Διοίκησης Παιδικού Κέντρου ( ακαδημαϊκό έτος 2019-σήμερα)

Πρόεδρος:

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Μέλη:

 

Κακανά Δόμνα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τζίβα Ευμορφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής ΑΠΘ

Εκπρόσωπος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ

Συμβούλιο Διοίκησης Παιδικού Κέντρου ( ακαδημαϊκό έτος 2016-σήμερα )

Πρόεδρος:

Πίψου Λήδα-Μαρία, Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Μέλη:

Βακάλη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Μπαμπλέκου Ζωή, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παιδικού Κέντρου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Μπουτσούκη Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ.

Εκπρόσωπος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ

 

Συμβούλιο Διοίκησης Παιδικού Κέντρου ( ακαδημαϊκό έτος 2012-2016 )

Πρόεδρος:

Κλαβανίδου Δέσποινα, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Μέλη:

Βακάλη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Βαρσακέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Μπαμπλέκου Ζωή, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παιδικού Κέντρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Εκπρόσωπος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ