ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του παιδικού κέντρου είναι επταμελής. Αποτελείται από καθηγήτριες και καθηγητές όλων των βαθμίδων, καθώς και λέκτορες της Παιδαγωγικής Σχολής (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Ψυχολογίας) και της Ιατρικής Σχολής. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζονται από τον Πρύτανη με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ένα από τα παραπάνω μέλη ορίζεται από τον Πρύτανη ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής.

Επιστημονική Επιτροπή Παιδικού Κέντρου ( Νοέμβριος 2020 -σήμερα)

Πρόεδρος:

Κακανά Δόμνα Μίκα , Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

 

Μέλη:

Αθανασιάδου Χριστίνα , Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ

Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Παπανδρέου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Xατζηπαντελής Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Λενακάκης Αντώνης, Λέκτορας του Τομέα Αισθητικής Παιδείας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

 

Επιστημονική Επιτροπή Παιδικού Κέντρου ( Νοέμβριος 2019 -σήμερα)

Πρόεδρος:

Κακανά Δόμνα Μίκα , Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

 

Μέλη:

Αθανασιάδου Χριστίνα , Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ

Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Παπανδρέου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Πρίντζα Νικολέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Υγείας Παιδιού της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Λενακάκης Αντώνης, Λέκτορας του Τομέα Αισθητικής Παιδείας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

 

Επιστημονική Επιτροπή Παιδικού Κέντρου ( Σεπτέμβριος 2019 -Nοέμβριος 2019)

Πρόεδρος:

Μπαμπλέκου Ζωή, Καθηγήτρια του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

 

Μέλη:

Κακανά Δόμνα Μίκα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ

Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Παπανδρέου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Πρίντζα Νικολέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Υγείας Παιδιού της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Λενακάκης Αντώνης, Λέκτορας του Τομέα Αισθητικής Παιδείας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

 

Επιστημονική Επιτροπή Παιδικού Κέντρου ( Σεπτέμβριος 2016 - 2019)

Πρόεδρος:

Μπαμπλέκου Ζωή, Καθηγήτρια του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

 

Μέλη:

Μητακίδου Χριστοδούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Κοντοπούλου Μελανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ. 

Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Παπανδρέου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Πρίντζα Νικολέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Υγείας Παιδιού της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Λενακάκης Αντώνης, Λέκτορας του Τομέα Αισθητικής Παιδείας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

 

Επιστημονική Επιτροπή Παιδικού Κέντρου ( Ιούνιος 2012 - Σεπτέμβριος 2016)

Πρόεδρος:

Μπαμπλέκου Ζωή, Καθηγήτρια του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

 

Μέλη:

Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια του Τομέα Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ.

Μητακίδου Χριστοδούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Παπανδρέου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Πρίντζα Νικολέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Υγείας Παιδιού της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Λενακάκης Αντώνης, Λέκτορας του Τομέα Αισθητικής Παιδείας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.