ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

Το Παιδικό Κέντρο συνεργάζεται στενά με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που φιλοξενεί, τους ενημερώνει συστηματικά για την εξέλιξη του παιδιού τους και ενθαρρύνει την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικότερα:

Στις αρχές κάθε έτους πραγματοποιείται ομαδική ενημερωτική συνάντηση γονέων από τις παιδαγωγούς κάθε τμήματος, με σκοπό την παρουσίαση της φιλοσοφίας του Παιδικού Κέντρου και του παιδαγωγικού προγράμματος που εφαρμόζεται.

Καθ` όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αποστέλλεται, σε εβδομαδιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η εκάστοτε θεματική με την οποία ασχολούνται τα παιδιά, οι αντίστοιχοι στόχοι που επιδιώκονται σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και οι σχετικές δραστηριότητες μέσω των οποίων οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτάται, επιπλέον, έξω από την αίθουσα κάθε τμήματος.

Έξω από τις αίθουσες αναρτάται, επίσης, πίνακας όπου καταγράφονται, καθημερινά, πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση του παιδιού.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη του παιδιού τους τόσο στις καθορισμένες συναντήσεις συνεργασίας γονέων παιδαγωγών (μία φορά το τρίμηνο), όσο και σε έκτακτες συναντήσεις, κατά τις ώρες συνεργασίας των παιδαγωγών, σε περίπτωση που οι γονείς ή οι παιδαγωγοί κρίνουν χρήσιμο να συζητηθεί κάποιο θέμα. (Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις ώρες συνεργασίας των παιδαγωγών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από το σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται).

Σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου, διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για τους γονείς/κηδεμόνες από ειδικούς επιστήμονες, σε θέματα  που αφορούν στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, τις σχέσεις γονέων παιδιών, τη σχέση του παιδιού και της οικογένειας με το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα.

Δράση: Γονείς στην τάξη

Καθ` όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η δράση «Γονείς στην Τάξη». Κάθε γονέας μπορεί να επισκεφτεί την τάξη του παιδιού του και να παρακολουθήσει, να συμμετέχει ή ακόμα και να συνδιαμορφώσει το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί τη συγκεκριμένη μέρα. Μπορεί, για παράδειγμα, να διαβάσει στα παιδιά ένα παραμύθι ή να συντονίσει ένα παιχνίδι, να παρουσιάσει το επάγγελμα, το χόμπι του ή ένα άλλο θέμα που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί τους. Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία για όλα τα παιδιά. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στο γονέα να μοιραστεί με έναν άμεσο τρόπο την εμπειρία του παιδιού του από τη ζωή στο σχολείο. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η δυνατότητα του παιδιού να δημιουργήσει μία συνέχεια και να συνδέσει τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, την οικογένεια με τον πρώτο και ίσως σημαντικότερο προσωπικό του χώρο κοινωνικοποίησης, το σχολείο.