ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το Παιδικό Κέντρο εξυπηρετεί, κατά κύριο λόγο, τους γονείς που εργάζονται ή φοιτούν στο ΑΠΘ. Γίνονται δεκτά, ωστόσο, και παιδιά που οι γονείς τους δεν είναι μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στον παιδικό σταθμό του Παιδικού Κέντρου εγγράφονται παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2 ετών και 6 μηνών έως 5 ετών.

Στο Νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου εγγράφονται τα νήπια τα οποία συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία.

 

Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 

 Μέρος Α) Υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών*

[*Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για νέες εγγραφές και όχι για την επανεγγραφή παιδιών που φιλοξενούνται ήδη στο Παιδικό Κέντρο (για επανεγγραφές, βλ. παρακάτω Μέρος Β)]

Οι αιτήσεις νέας εγγραφής για παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου  θα υποβάλλονται

από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου

 (για παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Παιδικό Κέντρο)

 

Για την υποβολή αίτησης νέας εγγραφής απαιτείται να καταθέσετε στη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου (ώρες 7:00 - 17:00), τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση που συμπληρώνεται από το γονέα ή κηδεμόνα.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (πρόσφατο τελευταίου τριμήνου) για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
 4. Φωτοτυπία των σελίδων των εμβολιασμών από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
 5. Μόνο για τους γονείς που είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ ή άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή εργαζόμενοι/ειδικευόμενοι στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ:
 • Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες: Βεβαίωση φοίτησης από τη γραμματεία του Τμήματος, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της φοίτησης και, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, ο τρόπος εισαγωγής στο τμήμα (εισιτήριες ή κατατακτήριες εξετάσεις)
 • Εργαζόμενοι: Βεβαίωση εργασίας ή αντίγραφο μισθοδοσίας για τους μόνιμους υπαλλήλους.
 1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού έτους 2018 (μόνο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες).

 Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτούνται

(Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά):

 1. Καταβολή προκαταβολής (δίδακτρα του μήνα Σεπτεμβρίου), η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ματαίωσης της φοίτησης του παιδιού από τον γονέα.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (συμπληρωμένο από τον παιδίατρο του παιδιού)
 3. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τρίτους

10. Ενημέρωση για τη χρήση φωτογραφιών

11. Δήλωση για επείγοντα περιστατικά

12. Δήλωση για τη σίτιση του παιδιού (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου)

Η αίτηση και τα έγγραφα 7,8,9 και 10 είναι αναρτημένες ως πρότυπα στην ιστοσελίδα του Παιδικού Κέντρου:

(www.paidiko.auth.gr  Χρήσιμες πληροφορίες → Φόρμες προς συμπλήρωση)

Ακόμη, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00-18:00 θα υλοποιηθεί δράση,  με παιχνίδια στην αυλή του Παιδικού Κέντρου, για όλα τα παιδιά και τους γονείς που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το έργο και τις εγκαταστάσεις του.

 

 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Μέρος Β) Επανεγγραφές παιδιών που φιλοξενούνται ήδη στο Παιδικό Κέντρο**

[**Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για την επανεγγραφή παιδιών που φιλοξενούνται, ήδη, στο Παιδικό Κέντρο (για νέες εγγραφές, βλ. παραπάνω Μέρος Α)]

 

οι επανεγγραφές παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στο Κέντρο, για το νέο σχολικό έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν:

από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου

 (για παιδιά που φιλοξενούνται ήδη στο Παιδικό Κέντρο και τα αδέρφια τους)

Για την επανεγγραφή των παιδιών απαιτείται να καταθέσετε στη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου (ώρες 7:30 - 17:00), τα παρακάτω

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση που συμπληρώνεται από το γονέα ή κηδεμόνα.
 2. Προκαταβολή των διδάκτρων του μήνα Σεπτεμβρίου για την κατοχύρωση της θέσης.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
 4. Φωτοτυπία των σελίδων των εμβολιασμών από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
 5. Μόνο για τους γονείς που είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ ή άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή εργαζόμενοι/ειδικευόμενοι στο ΑΧΕΠΑ:
  • Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες: Βεβαίωση φοίτησης από τη γραμματεία του Τμήματος, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της φοίτησης και, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, ο τρόπος εισαγωγής στο τμήμα (εισιτήριες ή κατατακτήριες εξετάσεις) 
  • Εργαζόμενοι: Βεβαίωση εργασίας ή αντίγραφο μισθοδοσίας για τους μόνιμους υπαλλήλους.
 6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού έτους 2018 (μόνο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες ή φοιτητές σε β` πτυχίο).
 7. Ατομικό Δελτίο Υγείας (συμπληρωμένο από τον παιδίατρο του παιδιού).
 8. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τρίτους.
 9. Δήλωση για τη χρήση φωτογραφιών.
 10. Δήλωση για επείγοντα περιστατικά.
 11. Δήλωση για τη σίτιση του παιδιού (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου).

Η αίτηση και τα έγγραφα 7,8,9 και 10 είναι αναρτημένα ως πρότυπα στην ιστοσελίδα του Παιδικού Κέντρου:

(www.paidiko.auth.gr Χρήσιμες πληροφορίες → Φόρμες προς συμπλήρωση)

**Τα παραπάνω ισχύουν για την επανεγγραφή παιδιών που φιλοξενούνται ήδη στο Παιδικό Κέντρο ή αδελφών αυτών και όχι για τις αιτήσεις παιδιών που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Παιδικό Κέντρο (για νέες εγγραφές, βλ. παραπάνω Μέρος Α)

 

 Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στον παρόν ιστοχώρο, στον αντίστοιχο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ http://eadp.ad.auth.gr/, καθώς και στον κεντρικό ιστοχώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.auth.gr)