ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Είναι χαρά μας να γιορτάζουμε στο σχολείο τα γενέθλια των παιδιών. Προσπαθώντας να τηρήσουμε, ωστόσο, ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής και ανταποκρινόμενοι στα σχετικά αιτήματα γονέων, θα σας παρακαλούσαμε να μην φέρνετε τούρτες στο Κέντρο. Μπορείτε εναλλακτικά να φέρνετε ατομικά κεράσματα, τα οποία δεν θα καταναλώνονται στην τάξη, αλλά θα μοιράζονται στα παιδιά προκειμένου να καταναλωθούν στο σπίτι τους.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι εάν επιθυμείτε να μεσολαβήσουμε για να καλέσετε τα παιδιά της τάξης σε κάποια γιορτή του παιδιού σας, οι προσκλήσεις θα μοιράζονται από τις νηπιαγωγούς στην τάξη και όχι από το γονέα στα ερμάρια των παιδιών. Είναι ευνόητο για παιδαγωγικούς λόγους ότι οι προσκλήσεις μοιράζονται μόνο εφ` όσον αφορούν στο σύνολο των παιδιών της τάξης.