ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

Τα δίδακτρα του Παιδικού Κέντρου για κάθε έτος καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. 

Για το ύψος των διδάκτρων, καθώς και τις κατηγορίες που δικαιούνται έκπτωση, μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία και τη διεύθυνση του Παιδικού Κέντρου.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται μηνιαίως εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, εκτός από τα δίδακτρα Σεπτεμβρίου που προκαταβάλλονται τον Ιούνιο με την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού στο κέντρο.

Η μηνιαία καταβολή γίνεται για λόγους εξυπηρέτησης των γονέων. Το ποσό των διδάκτρων υπολογίζεται σε ετήσια βάση (10 μήνες: Σεπτέμβριος – Ιούνιος) και δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής διακοπής της φιλοξενίας των παιδιών στο Κέντρο για έναν ή περισσότερους μήνες. Σε περίπτωση διαγραφής του παιδιού κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μετά από αίτημα του γονέα, το παιδί δεν μπορεί να επανεγγραφεί στο κέντρο κατά το ίδιο σχολικό έτος.

Τα ετήσια δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνουν το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που παρέχεται στο Κέντρο το μήνα Ιούλιο.

Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα παρέχεται δωρεάν.