ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Η λειτουργία του Παιδικού Κέντρου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες, δηλαδή από Δευ­τέρα έως και Παρασκευή.

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης μπορεί να λειτουργήσει πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από 1η έως 31 Ιουλίου κάθε έτους, εφόσον υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον από τους γονείς.Το κόστος συμμετοχής για το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ορίζεται ετησίως με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

 Το Παιδικό Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του τις επίσημες αργίες, οι οποίες θα ανακοινώνονται κάθε έτος με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Την περίοδο των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, δηλαδή από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά,  λειτουργεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Οι  ημέρες και οι ώρες, κατά τις οποίες λειτουργεί το παραπάνω πρόγραμμα, ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Παιδικού Κέντρου. 

Για την καλύτερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να δηλώνουν στις εκπαιδευτικούς του τμήματος τις ακριβείς ημερομηνίες, που προτίθενται να κάνουν χρήση του προγράμματος, εντός της προθεσμίας που θα τους ανακοινώνεται.

Στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης γίνονται δεκτά μόνο τα παιδιά για τα οποία γίνεται εμπρόθεσμη δήλωση ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος, ο γονέας που έχει δηλώσει συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τη γραμματεία του Κέντρου για τυχόν απουσία/ες του παιδιού του.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης  παρέχεται στα παιδιά πρωινό, ενώ το μεσημεριανό περιλαμβάνει σάντουιτς και φρούτο.