ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 

Το Παιδικό Κέντρο δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά των παιδιών από και προς τις εγκαταστάσεις του. Την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών φέρουν αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Ειδικότερα, οι  γονείς/ κηδεμόνες  έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών τους, ακόμη κι όταν αυτά βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του Παιδικού Κέντρου, στις εξής περιπτώσεις:

α.  κατά την προσέλευση,  μέχρι να τα παραδώσουν στην υπεύθυνη παιδαγωγό και 

β. κατά την αποχώρηση, από τη στιγμή που τα παραλαμβάνουν από την υπεύθυνη παιδαγωγό.

                Το ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας του παιδικού κέντρου είναι από 7:30 π.μ. έως και 16:30 μ.μ. καθημερινά. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης το ωράριο λειτουργίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι δύο (2) ώρες επιπλέον, εφόσον υπηρετεί σ' αυτό το απαιτούμενο προσωπι­κό.

 

Το ωράριο λειτουργίας που ισχύει για το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019) είναι: 7:00 -17:00

 

Η προσέλευση των παιδιών συνιστάται να ολοκληρώνεται μέχρι τις 9:15 π.μ., ώστε να επωφελούνται των οργανωμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, οι γονείς υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τις ώρες αποχώρησης και να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους το αργότερο μέχρι τη λήξη του ωραρίου του Παιδικού Κέντρου.

Τις μέρες που πραγματοποιούνται πολιτιστικές επισκέψεις εκτός κέντρου, οι γονείς υποχρεούνται να τηρούν την ώρα προσέλευσης που υποδεικνύεται από τις παιδαγωγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο γονέας αναλαμβάνει ο ίδιος τη μεταφορά του παιδιού στον τόπο της επίσκεψης.