Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ - εκπαιδευτικό προσωπικό (νηπιαγωγοί - βρεφονηπιοκόμοι)

Η φόρμα αφορά τις θέσεις "ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ".

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Τριετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της θέσης
Η εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν αφορά Νηπιαγωγεία, Βρεφικούς - Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς, Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε ΜΚΟ.
Θα πρέπει να ανεβάσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip) που θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή PDF: 1. Αντίγραφο βασικών τίτλων σπουδών 2. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας 3. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ (κάρτα υγείας)
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 80 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: zip.
Θα πρέπει να ανεβάσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip) που θα περιέχει τα ακόλουθα (εάν υπάρχουν) δικαιολογητικά σε μορφή PDF: 1. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας 2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών 3. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ 4. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 80 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: zip.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: gif jpg jpeg png.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.