Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ - εκπαιδευτικό προσωπικό αγγλικής φιλολογίας

Η φόρμα αφορά τις θέσεις "εκπαιδευτικό προσωπικό αγγλικής φιλολογίας".

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διεύθυνση κατοικίας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Η εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν αφορά Νηπιαγωγεία, Βρεφικούς - Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς, Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε ΜΚΟ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
Θα πρέπει να ανεβάσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip) που θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή PDF: 1. Αντίγραφο βασικών τίτλων σπουδών 2. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας 3. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ (κάρτα υγείας)
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 80 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: zip.
Θα πρέπει να ανεβάσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip) που θα περιέχει τα ακόλουθα (εάν υπάρχουν) δικαιολογητικά σε μορφή PDF: 1. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας 2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών 3. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ 4. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 80 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: zip.
Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου ότι τα στοιχεία που καταθέτω είναι αληθή και είμαι σε θέση να προσκομίσω όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που τα πιστοποιούν οποτεδήποτε μου ζητηθεί.